Vacature: Zakelijk adviseurs Cultuureducatie

Kaliber Kunstenschool is de grootste organisatie voor cultuureducatie in Twente. Wij ervaren dagelijks dat muziek, dans, beeldende kunst en theater mensen plezier, groei en trots brengt en mensen met elkaar verbindt. Wij zijn ervan overtuigd dat daarmee onze samenleving iedere dag weer mooier wordt. Wij ontwikkelen aantrekkelijke professionele educatieve programma’s en bieden vele activiteiten, lessen en workshops aan particulieren, scholen, het bedrijfsleven, welzijnsorganisaties en andere organisaties. Dit doen we binnen drie programmalijnen: het onderwijs, vrije tijd en het sociaal domein.

Kaliber Kunstenschool maakt de laatste jaren een ontwikkeling door naar een meer vraag- en resultaatgerichte organisatie. Kaliber Kunstenschool wil met een aangepaste organisatie-inrichting dit proces nog meer versnellen en versterken. Medio dit jaar start een zakelijk team dat verantwoordelijk is voor de zakelijk contacten en processen, marketing en communicatie en sales (samen met klantenservice). Voor dit nieuw te vormen team, onder leiding van een nieuwe zakelijk manager, Ian Muller, zoekt Kaliber per direct enthousiaste en ondernemende:

zakelijk adviseurs cultuureducatie

De functie
Elke adviseur is in een (deel) gemeente in het werkgebied van Kaliber Kunstenschool de zakelijke spin in het web. De adviseur bouwt in deze (deel)gemeente aan een vruchtbare samenwerking met bestaande en nieuwe relaties en partners binnen onze drie programmalijnen vrije tijd, onderwijs en sociaal domein. De adviseur is de (kennis)partner op het gebied van cultuureducatie en talentontwikkeling voor o.a. onze subsidieverstrekkers, overheden, onderwijs-,  culturele en zorginstellingen. Samen met onze marketing-en communicatiemedewerkers  brengt de adviseur onze organisatie, producten en diensten onder de aandacht van belanghebbenden. De adviseur draagt er zorg voor dat nieuwe producten en diensten en nieuwe relaties op een goede manier overgedragen worden aan de drie programmalijnen. De adviseur draagt daarmee in belangrijke mate bij aan een positieve resultaatbijdrage en aan het ontwikkelen en uitbouwen van het Expertisecentrum Cultuureducatie.

Voor de volgende gemeenten zoeken we adviseurs (aantal en omvang):

gemeente aantal adviseurs Fte per adviseur (uren per week)
Enschede 2 0,4  (14,4 uur)
Almelo 1 0,6 (21,6 uur)
Oldenzaal 1 0,3 (10,8 uur)
Wierden 1 0,2 (7,2 uur)
Tubbergen 1 0,2 (7,2 uur)
Totaal 6 2,1

 

Wat zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden van de adviseur?

 • Verantwoordelijk voor het behoud en de uitbouw van het resultaat (door marktverkenning en -exploratie) bij bestaande en nieuwe klanten in de toegewezen (deel)gemeente.
 • Verrichten van after sales-activiteiten, behandelen en inspelen op wensen en klachten van klantrelaties (tezamen met klantenservice).
 • Gesprekspartner en adviseur zijn voor klantrelaties en partners, waaronder overheden, subsidieverstrekkers, onderwijs- en culturele instellingen.
 • Representeren van de organisatie op bijeenkomsten en bij bijzondere gebeurtenissen/activiteiten van klantrelaties/partners binnen de toegewezen (deel)gemeente.
 • Organiseren van evenementen e.d. in samenwerking met de programmalijnen.
 • Overdragen van projecten en producten naar de programmalijnen en indien van toepassing samenwerkende organisaties.
 • Volgen van ontwikkelingen in de toegewezen (deel)gemeente, activiteiten van andere aanbieders van kunsteducatie, behoefte van klanten e.d.
 • Adviseren van het team teneinde ontwikkelingen in de markt maximaal te benutten.
 • Opmaken van bezoekverslagen en deze periodiek omvormen tot periodieke rapportages t.b.v. de leidinggevende/MT.

Wat vragen wij van de adviseur?

Een adviseur:

 • heeft een afgeronde Hbo-opleiding.
 • heeft kennis van Cultuureducatie.
 • heeft affiniteit met de sectoren Sociaal Domein en Primair en Voorgezet Onderwijs.
 • is vaardig in gebruik van relevante applicaties en automatiseringspakketten.
 • beschikt over commerciële vaardigheden.
 • is ondernemend en ziet kansen.
 • kan netwerken opbouwen en onderhouden.
 • kan goed plannen en organiseren.
 • is resultaatgericht, in staat anderen te overtuigen en te enthousiasmeren en houdt van samenwerken.
 • heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

 

Wat bieden wij?

Een kans om jouw kwaliteiten in te zetten, tezamen met een nieuw enthousiast team, ten behoeve van het bouwen aan een mooie Twentse samenleving en een bestendige toekomst voor Kaliber Kunstenschool.

Arbeidsvoorwaarden conform de cao Kunsteducatie waaronder een salaris in schaal 10 van deze cao, met een maximum van bruto € 4.151,- per maand, afhankelijk van opleiding en ervaring.

 

Geïnteresseerd?

Mail jouw CV met motivatiebrief voor 18 maart 2019 naar sollicitaties@kaliberkunstenschool.nl.

Het is ook mogelijk om voor het adviseurschap binnen meerdere gemeenten te solliciteren. Geef in de mail of brief duidelijk aan voor welke gemeente(n) je solliciteert.

De gesprekken vinden plaats in week 12 en 13.

Voor vragen over de functie kun je terecht bij Ian Muller (06-51693304) of over de procedure bij HR (sollicitaties@kaliberkunstenschool.nl).