Bestuur en RvT

Kaliber Kunstenschool werkt met een Raad van Toezicht model, conform de code Cultural Governance. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie bij het bestuur ligt en dat het bestuur aan de Raad van Toezicht verantwoording aflegt. De dagelijkse sturing is in handen van de bestuurder en drie leidinggevenden.

Samenstelling Management

 • Angelina Schoonewille - Bestuurder
 • Yvonne Hogt - Regiomanager Almelo, Oldenzaal en Tubbergen
 • Janette Davelaar - Regiomanager Enschede, Hellendoorn en Wierden
 • Jan van Geffen - Manager bedrijfsvoering
 • Petra ter Brugge - Bestuurssecretaris

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Kaliber Kunstenschool functioneert met inachtneming van de regels van Cultural Governance. Transparantie, integriteit, faire verhoudingen, een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar tot beoogde prestaties te komen.

Samenstelling Raad van Toezicht

 • Mr. H.A Arnoldy (Hans) - Voorzitter
 • Drs. M.G.F. Snijders (Marcel)
 • A.A.J.W. van Bavel (Arijan)
 • J.J. van Tellegen (Jolanda)
 • Drs. M.J.A. Altink (Marc)
 • F.G. Gaasbeek (Fred)
 • L. van Strien (Laura)