Instrumentenkist

Een instrumentenkist in de klas. In een afgesproken periode komt een muziekdocent van Kaliber Kunstenschool drie muzieklessen verzorgen waarbij verschillende instrumenten centraal staan. Het doel is kinderen kennis te laten maken met diverse instrumenten en ze plezier laten ervaren in het bespelen ervan. De groepsleerkracht kan in de tijd tussen de lessen zelf met behulp van een lesbrief muzikale werkvormen uitvoeren. De drie lessen zijn geschikt voor groep 4 en 5.

 

Doelgroep Groep 4 en 5
Locatie Eigen school
Lesruimte Voor de gastlessen heeft het speellokaal de voorkeur
Duur 3 lessen van 60 minuten
Aantal deelnemers Een groep, max. 30 kinderen bij meer graag even contact.
Prijs (all-in) € 375,00
Aansluiting bij leergebied Kunstzinnige oriëntatie
Aansluiting bij kerndoel 54 en 55
Creatief proces Oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren
Vakoverstijgende mogelijkheden Bijvoorbeeld het gebruik van muziek bij feesten en officiële gelegenheden.
Lesbrief Er is een lesbrief voor de leerkracht met daarin lessuggesties rondom deze lessen.
Onderdeel van de Kaliber leerlijn Muziek
Bijzonderheden De instrumenten worden op een rolcontainer uitgeleend. Op school is daarvoor een goede opslagplaats nodig.
Contact: educatie@kaliberkunstenschool.nl