Je klas in concert

Een interactief concert voor en door leerlingen van groep 4, 5 en/of 6 in samenwerking met een lokale muziekvereniging. In twee workshops worden verschillende liedjes en muzikale activiteiten in de klas ingestudeerd onder begeleiding van een docent van Kaliber.
De groepsleerkracht herhaalt met behulp van lesbrieven het aangeleerde. Tijdens de uitvoering begeleidt een (jeugd)orkest van de muziekvereniging de kinderen.

Kaliber ondersteunt u bij het leggen van de verbinding tussen uw school en een muziekvereniging, helpt de leerkrachten bij het instuderen van het materiaal, begeleidt de school en muziekvereniging naar het concert en verzorgt de presentatie (eventueel in samenwerking met de dirigent, een leerkracht of directeur) van de uitvoering.

Het project kan een start zijn van een langdurige samenwerking. Bij continuering kan de school meer taken overnemen, waarmee de rol van Kaliber verkleint. Uiteraard kan de samenwerking verder worden uitgebreid in andere groepen of met andere activiteiten, zoals het Kleuterconcert voor de groepen 1 en 2. Doorgang van het project is afhankelijk van de beschikbaarheid van een muziekvereniging.

Doelgroep Groep 4, 5 en/of 6
Locatie Lessen op school
Concertlocatie in overleg te bepalen
Lesruimte Klaslokaal
Benodigdheden door de school te verzorgen Digibord/toegang tot het lesmateriaal
Duur 2 lessen van 45 minuten
Concert van ongeveer 45 minuten
Aantal deelnemers Een of meerdere groep(en), mede afhankelijk van de concertlocatie.
Prijs (all-in) Vanaf € 420 (all-in) voor één groep; een tweede groep op dezelfde school is al mogelijk voor een meerprijs van € 150.
Aansluiting bij leergebied Kunstzinnige oriëntatie en Oriëntatie op jezelf en de wereld
Aansluiting bij kerndoel 54 en 56
Creatief proces Oriënteren, uitvoeren en evalueren
Vakoverstijgende mogelijkheden Je culturele omgeving, muziek op straat/muziek bij gelegenheden zoals de Sinterklaasintocht, het Wilhelmus op 4/5 mei e.d.
Onderdeel van de Kaliber leerlijn muziek (leerlijn CMK Muziektalent)
Bijzonderheden Gezien de voorbereidingen en organisatie adviseren wij dit concert met meerdere groepen van één school uit te voeren.
Het is ook mogelijk met groepen van verschillende scholen. Maak er bijvoorbeeld een IKC-concert van.

Denk bij de concertlocatie aan mogelijkheden als de aula van de school of het verenigingsgebouw.

De exacte invulling en mogelijkheden verschillen per school en vereniging. Neemt u daarom bij interesse vrijblijvend contact op voor meer informatie.
Er is ook een variant voor groep

Contact: educatie@kaliberkunstenschool.nl