Kaliber positief beoordeeld!

Om onze kwaliteitskeur te behouden vond in mei de her-certificering van Kaliber Kunstenschool plaats, uitgevoerd door CBCT (Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal). Tijdens de certificering werden o.a. de kwaliteit van onze processen, leerlijnen en organisatie getoetst. En met succes!

Uit het rapport:

“Het auditteam heeft kennisgemaakt met een professionele organisatie met een serieuze ambitie voor de toekomst. Het inzetten op de drie pijlers onderwijs, vrije tijd en sociaal domein -en de daarbij behorende doorgaande lijn kennismaking, verkenning, verdieping en toptalentontwikkeling- getuigt van een visie die goed aansluit bij de maatschappelijke vraagstukken van de belangrijkste financiers en opdrachtgevers, de gemeenten. In de visie wordt goed en helder omschreven aan welke gewenste maatschappelijke effecten brede kunst- en cultuurontwikkeling van mensen bijdraagt. In alle gesprekken die het auditteam met de diverse geledingen in de organisatie heeft gevoerd, komt de intrinsieke overtuiging naar voren dat dit de gewenste koers is. Hiermee laat Kaliber zien dat zij innovatief en wendbaar is en klaar is voor de toekomst.”

Het auditteam geeft Kaliber een 7,3 (61 punten van de 84 maximaal haalbare). Kortom, het auditteam is van mening dat Kaliber goed op weg is naar een glanzende toekomst. Een resultaat om trots op te zijn!

Ook waren we benieuwd naar de mening van onze cursisten: daarom heeft Saxion Market Research het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek van Kaliber uitgevoerd. Daaruit blijkt dat Kaliber de goede resultaten van de afgelopen jaren vast heeft weten te houden. Vooral de inzet van de docenten wordt zeer gewaardeerd en ook dit jaar is dat weer een ruime 8,5. De lessen scoren goed met een overall gemiddelde van een 8. Heel veel dank aan de docenten die dit weer mogelijk hebben gemaakt!

Uit de reacties:

“Mijn dochter komt elke keer enthousiast weer en pikt alles snel op. Leuke lerares die afwisselend lesgeeft.”

“Heel veel geleerd en fantastische tijd gehad!”

“Ik vind het als ouder heel erg fijn dat de docent goed afstemming zoekt met mijn kind en zijn eigen manier van leren volgt. Dit is héél erg waardevol!”

Uit het onderzoek kwamen ook veel verbeterpunten naar voren. Kaliber neemt deze punten serieus en gaat de komende aan de slag om ze te verbeteren. Wij danken iedereen die de tijd heeft genomen om de enquête in te vullen!