Monkie

Deze theaterles is gebaseerd op het prentenboek Monkie van Dieter Schubert.

De kinderen vertellen over hun knuffel en kruipen in de rol van de dieren en mensen die voorkomen in het verhaal. Door middel van spel leren de leerlingen hun gevoelens en ervaringen uitdrukken en vormen ze zich een beeld over een doktersbezoek.

Er wordt bij deze les gebruikt gemaakt van muziek die de spelopdrachten ondersteunt.

Doelgroep Groep 1 en 2
Locatie Eigen school
Lesruimte Speellokaal
Benodigdheden door de school te verzorgen Cd-speler
Duur 45 minuten
Aantal deelnemers Een groep, max. 30 kinderen, bij meer graag even contact.
Prijs (all-in) € 76,00
Aansluiting bij leergebied Kunstzinnige oriëntatie & Oriëntatie op jezelf en de wereld
Aansluiting bij kerndoel 54 (gebruik spel en beweging om te communiceren)

34 (oriëntatie op een bezoek aan een arts)

Creatief proces Oriënteren, Uitvoeren en Evalueren
Vakoverstijgende mogelijkheden Dieren, poppendokter, dokter
Onderdeel van de Kaliber leerlijn Theater
Bijzonderheden Contact: educatie@kaliberkunstenschool.nl