Over Kaliber

Kaliber Kunstenschool, voorheen De Muziekschool Twente, is dé school voor amateurs op het gebied van muziek, zang, dans en andere kunstvormen in Twente. De Muziekschool Twente ontstond in 2002 uit een fusie tussen de muziekscholen van Enschede, Noord-Twente (Almelo en omstreken) en Sagenland (Oldenzaal/Dinkelland). Van 2002-2012 ontwikkelde De Muziekschool zich tot een brede school voor de kunsten met diverse disciplines. De breedte van het aanbod, door toevoeging van onder andere dans, beeldende kunst en theater, vormde onder meer de aanleiding voor de naamswijziging naar Kaliber Kunstenschool. Dit is doorgevoerd in mei 2013, waarbij ook een nieuwe huisstijl is gelanceerd.

Over onze Missie

Onze missie is jou helpen je creatieve talent te ontwikkelen en het samen-leven (door kunstbeoefening) te bevorderen.

Het is onze overtuiging dat cultuurparticipatie een basisvoorwaarde is voor een actieve samenleving. Kunstonderwijs moet daarbij toegankelijk zijn voor iedereen, jong en oud. Wij willen kinderen op een zo jong mogelijke leeftijd kennis laten maken met de diverse disciplines. Na de kennismaking bieden we verdieping en ontwikkeling. Kunstbeoefening zorgt voor persoonlijke groei. Het is een bovendien een prachtig middel om mensen samen te brengen en de verbindingen in de samenleving op een actieve, open en positieve manier te leggen.

We zijn en blijven een maatschappelijke instelling zonder winstoogmerk die opereert op de schaal van de regio Twente met een focus op de gemeenten: Almelo, Enschede, Hellendoorn, Oldenzaal, Tubbergen en Wierden. We bieden een breed aanbod voor particulieren, scholen en bedrijven en adviseren overheid en onderwijs met betrekking tot educatiebeleid.

 

Kaliber Kunstenschool is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet Kaliber Kunstenschool voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van een instelling met een culturele ANBI hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Bekijk meer informatie hierover op de pagina ANBI-status.