Teun en Zus trommelen

Zus woont in een land waar iedereen kan spelen, maar trommelen doet ze het liefst.
In deze muzikale workshop spelen de kinderen op mini-djembés: ze ontdekken de klank, het verschil tussen sterk en zacht en werken spelenderwijs aan maat en ritme, wat ook in muziek en beweging aan bod komt. Kortom een workshop met verschillende muzikale domeinen waarbij de kinderen actief worden meegenomen in het verhaal van Teun en Zus.

 

Doelgroep Groep 1 en 2
Locatie Eigen school (houd rekening met geluidsoverlast) of Kaliber Kunstenschool
Lesruimte Speellokaal
Duur 45 minuten
Aantal deelnemers Een groep, max. 30 kinderen. Bij meer graag even contact.
Prijs (all-in) Eigen school: € 170,-
Kaliber Kunstenschool: € 110,-

Bruikleen mini-djembés is bij de prijs inbegrepen.

Aansluiting bij leergebied Kunstzinnige oriëntatie
Aansluiting bij kerndoel 54 (muziek maken)
Creatief proces Oriënteren, uitvoeren en evalueren
Vakoverstijgende mogelijkheden Oriëntatie op jezelf en de wereld
Lesbrief Er is een lesbrief voor de leerkracht met daarin lessuggesties rondom deze workshop.
Onderdeel van de Kaliber leerlijn Muziek
Bijzonderheden Assistentie is gewenst bij het brengen van de instrumenten naar het speellokaal en na de workshop het stapelen van de instrumenten op de kar van Kaliber.

Contact: educatie@kaliberkunstenschool.nl