Training leerkrachten (boomwhackers)

In een training van een uur reikt de trainer van Kaliber Kunstenschool verschillende lessuggesties aan voor het werken met boomwhackers. Na de training kan elke leerkracht in zijn eigen groep aan de slag met deze instrumenten. Voor nog meer differentiatie is het ook mogelijk de training toe te spitsten op de onderbouw of bovenbouw. De training kan ook gecombineerd worden met voorbeeldlessen en/of co-teaching.

 

Doelgroep Leerkrachten
Locatie Eigen school
Lesruimte Lokaal met digibord
Benodigdheden door de school te verzorgen Digibord met speakers
Duur 60 minuten
Aantal deelnemers (een deel van) het schoolteam
Prijs (all-in) € 185,00
Aansluiting bij leergebied Kunstzinnige oriëntatie
Vakoverstijgende mogelijkheden Diverse mogelijkheden
Bijzonderheden Contact: educatie@kaliberkunstenschool.nl