Twents Zilver – Kwiek met kunst!

Meedoen aan kunst en culturele activiteiten hoort bij het leven. Of je nu zelf aan de slag gaat op een kunstzinnige manier of geniet van een voorstelling of andere uiting. Voor senioren is dat niet altijd meer vanzelfsprekend. Daarom gaat in Oldenzaal en Enschede het project Twents Zilver van start.

Minder pillen, meer muziek
Actieve kunstbeoefening blijkt bij uitstek een middel om gezonder en gelukkiger oud te worden. Dit zeggen steeds meer onderzoekers. Samen creëren geeft de kracht van plezier, houdt je brein lenig, verbreedt je horizon, brengt nieuwe ontmoetingen en geeft zin in en aan de dag. Dé reden voor de gemeenten Oldenzaal en Enschede en vijf landelijke fondsen om hierin te investeren. Ook omdat via kunst mooie verbindingen tussen verschillende generaties kunnen ontstaan die de inclusieve samenleving dichterbij brengt. Twents Zilver is echt een project dat we samen vorm gaan geven!

We zoeken: Kwiekmakers, ambassadeurs en senioren!
Met Twents Zilver gaan we verschillende krachten uit de regio bundelen. Zo zijn we op zoek naar mensen die Kwiekmaker en ambassadeur willen zijn. Kwiekmakers zetten hun talent in om te luisteren naar het verhaal van ouderen in de buurt en om dat verhaal op een kunstzinnige manier te vertalen. Een stuk reflectie brengen waardoor zij zien dat zij ertoe doen! Dat ook zij iets te brengen hebben wat zij kunnen delen met geïnteresseerden om hen heen.
Ambassadeurs hebben een belangrijke rol om ouderen deelnemer te maken van Twents Zilver. Zij kennen de buurt en weten wie enorm blij zou kunnen worden van echte aandacht en hulp nodig hebben om weer aan te haken. Daarnaast zijn wij natuurlijk op zoek naar senioren die kunstzinnig aan de slag willen gaan, voor meer leefplezier.

Wie kunnen Kwiekmaker worden?
Ben je kunstprofessional of professionele amateur? Ben je zorg- en of welzijnsmedewerker of vrijwilliger en heb je affiniteit met kunst? Ben je creatief therapeut of muziektherapeut? Ben je kunst-/zorg-/welzijnsstudent en wil je graag bijdragen aan positieve gezondheid van ouderen? Dan ben je van harte welkom om je aan te melden als Kwiekmaker-in-spé.

Kwiekmaker-in-spé kan meedoen aan de speciale Twents Zilver-training van Tessa Kortenbach en deskundigen op het gebied van positieve gezondheid, omgaan met dementie en eenzaamheid. Kwiekmakers lopen tijdens hun opleiding ook stage, zodat zij hun eigen ‘aanpak’ eerst een aantal keer kunnen oefenen. Ben je eenmaal gecertificeerd, dan zorgt Fit-ART voor de match met een oudere uit de buurt. Voor het traject krijg je een financiële vergoeding van € 300. De twee trainingen voor Kwiekmakers in september zijn met succes afgerond, en de tweede training is momenteel in volle gang!

Lees hier de blog van Sanna van Elst, Kwiekmaker bij Twents Zilver!

Wie kunnen ambassadeur worden?
Wij zoeken voor de functie van ambassadeur mensen uit Oldenzaal en Enschede die de wijken goed kennen en vervolgens betrokken willen zijn bij het contact leggen en het proces dat volgt. Als ambassadeur ben je eerst zelf ‘proefkonijn’ van de Kwiekmakers, zodat je aan den lijve ondervindt wat een Kwiekmaker voor je kan betekenen. Dat maakt ook dat je precies kunt overbrengen wat het je brengt. Doordat je als ambassadeur nauw betrokken wordt bij allerlei activiteiten in het project kun je dat steeds beter. Is dit de rol die jou past?

Wie kan er meedoen?
Alle senioren uit Oldenzaal en Enschede worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan Twents Zilver. Als u van kunst en cultuur houdt en u wilt graag in uw eigen buurt iets nieuws ondernemen en nieuwe mensen ontmoeten, grijp dan uw kans en doe mee! Wilt u graag kennismaken met een Kwiekmaker? Of kent u iemand die wij hiermee een groot plezier kunnen doen? Of hebt u een idee voor een mooie activiteit in de buurt? Neem dan contact op.

Bent u geïnteresseerd in de rol van Kwiekmaker of ambassadeur? Of bent u een senior die met ons op kunst-avontuur wilt? Neem dan contact op met Fit-ART via twentszilver@fitart.nl of bel met Anita Kunst 06-13406842 of Tineke Posthumus 06-28578131.

Inspiratiebijeenkomsten
De knop moet om: van ‘groep ouderen’ naar individuen met levenservaring en met eigen wensen, dromen en talenten. Om ons te helpen deze knop om te zetten nodigen we regelmatig inspirerende sprekers uit. We hopen u daar te zien, zodat we samen op avontuur gaan naar Fiersaamheid!

Gerben Westerhof – maandag 23 maart 2020, Stadstheater de Bond in Oldenzaal
Gerben Westerhof, hoogleraar Narratieve Psychologie aan de Universiteit Twente, is een man op missie: er moet meer aandacht zijn voor verhalen. Verhalen dragen bij  aan welzijn en zingeving, kwaliteit van leven, de menselijke maat in de samenleving. Verhalen oproepen, er naar luisteren en er gevolg aan geven is zo belangrijk! In deze  inspiratiebijeenkomst maak je mee wat het vertellen met je kan doen. Je ontdekt wie je bent en wil zijn, hoe je wilt leven, wat je nog graag wil doen, wie bij je hoort. In deze interactieve presentatie ga je ook zelf aan de slag. Gerben geeft je inzichten, voorbeelden en toepassingen van het werken met verhalen in de brede maatschappelijke context en Twents Zilver in het bijzonder.

Update: wegens de Coronamaatregelen kon de inspiratiebijeenkomst met Gerben Westerhof helaas niet doorgaan. Wij laten het weten als een nieuwe datum bekend is.

Kwiekcafes
Tijdens de gezellige Kwiekcafes worden de verhalen van de Kwiekmakers en ouderen gedeeld: wat heeft hun gezamenlijke project hen gebracht, en wat zal de toekomst hen brengen?

Update: vanwege de Coronamaatregelen kunnen de Kwiekcafes in april en mei helaas niet doorgaan. Wij laten het weten als de nieuwe data bekend zijn.

Twents Zilver wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Oldenzaal, Gemeente Enschede, Impuls, Zorgfederatie Oldenzaal, Zorggroep Sint Maarten, De Posten, Stichting RCOAK, Fonds voor Cultuurparticipatie, Oranje Fonds, Rabobank, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds Sluyterman van Loo, Stichting Het R.C. Maagdenhuis en het VSBfonds. Momenteel vindt Twents Zilver alleen plaats in Oldenzaal en Enschede-Zuid, maar het is onze wens om Twents Zilver mogelijk te maken in heel Twente!