Vertrouwenspersoon

Kaliber Kunstenschool wil een veilige school zijn voor leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. Daarom hebben we opgeleide schoolcontactpersonen aangesteld. Daarnaast is een contract afgesloten met Buro Overbeek van Anne Overbeek, zodat we beschikken over een onafhankelijke en geschoolde vertrouwenspersoon. Zowel de vertrouwenspersoon als de contactpersonen zijn aanspreekpunt voor leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers.

Contact

Heb je ondersteuning nodig of vragen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag als agressie, pesten, (seksuele) intimidatie, geweld of iets anders? Neem dan contact op met de contactpersonen van de betreffende locatie of met de vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon: Anne Overbeek, 06-30642568 of  anne@burooverbeek.nl

www.burooverbeek.nl