Vriend zoekt vriendschap

Vriendschap: is het zo gemakkelijk als het klinkt? Wat houdt het eigenlijk precies in?

In deze spelworkshop gaan de leerlingen aan de slag met verschillende vragen en veronderstellingen rondom het thema van de Kinderboekenweek 2018.

Vragen als:
Hoe word je eigenlijk een vriend of zelfs een BFF?
Is vriendschap te koop of juist onbetaalbaar?
Zijn vrienden echt voor het leven of kun je ze ook verliezen?

Met passende theateropdrachten worden de leerlingen uitgedaagd het thema op een speelse manier te onderzoeken en worden ze gestimuleerd hun eigen ideeën over vriendschap vorm te geven en te presenteren.

 

Doelgroep Groep 5 en 6
Locatie Eigen school of Kaliber Kunstenschool
Lesruimte Speellokaal
Duur 60 minuten
Aantal deelnemers Een groep, max. 30 kinderen. Bij meer graag even contact.
Prijs (incl. reiskosten) € 76
Aansluiting bij leergebied Kunstzinnige oriëntatie & Oriëntatie op jezelf en de wereld
Aansluiting bij kerndoel 37 (aandacht en respect op elkaars spel en ideeën)

54 (gebruik spel en beweging om te communiceren)

55 (reflectie)

Creatief proces Oriënteren, Uitvoeren, Evalueren
Vakoverstijgende mogelijkheden Taal
Onderdeel van de Kaliber leerlijn Theater
Bijzonderheden De workshop is ook mogelijk in groep 3, 4 en 7 en 8. De inhoud wordt dan aangepast aan het niveau van het leerjaar.

Contact: educatie@kaliberkunstenschool.nl