Wrijven maar!

In deze workshop maken we een boekje met rubbings (wrijfafdrukken van verschillende oppervlaktes en structuren). We brengen de omgeving in kaart en maken bijvoorbeeld een afdruk van de stoeptegel voor het huis of van een boom langs de route naar school.

 

Doelgroep Groep 2,3,4,5
Locatie Eigen school of Kaliber Kunstenschool
Lesruimte Leslokaal of handvaardigheidslokaal
Benodigdheden door de school te verzorgen n.v.t.
Duur 1,5 uur
Aantal deelnemers In overleg
Prijs €108,50
Aansluiting bij leergebied Kunstzinnige oriëntatie
Aansluiting bij kerndoel 34, 47 en 54
Creatief proces Onderzoeken, selecteren, uitvoeren en evalueren
Vakoverstijgende mogelijkheden OJW ruimte en leefomgeving
Lesbrief Er is een lesbrief voor de leerkracht met daarin lessuggesties rondom deze workshop.
Onderdeel van de Kaliber leerlijn Beeldend
Bijzonderheden Wanneer de les op school plaatsvindt is een leslokaal of handvaardigheidslokaal gewenst.

Kosten bij Kaliber Kunstenschool € 108,50 + €4,- per leerling.

Kosten op eigen school € 168,50 + €4,- per leerling.

Contact: educatie@kaliberkunstenschool.nl